WhatsApp Image 2021-01-18 at 16.20.22.jp

Mali 2010. Ink on photograph / mix media

WhatsApp Image 2021-01-18 at 16.35.24.jp

Mali 2010. Ink on photograph

Gorée island, Sénégal 2004. Ink on photograph

WhatsApp Image 2021-01-18 at 16.37.34.jp

Dogon country, Bandiagara Escarpment. Mali 2010.

WhatsApp Image 2021-01-18 at 20.43.10.jp

Mali 2010. Ink on photograph / mix media

Mid Atlas range. Morocco 2006

WhatsApp Image 2021-02-15 at 13.57.25.jp
WhatsApp Image 2021-02-13 at 22.56.04.jp

Mali 2010

WhatsApp Image 2021-01-18 at 16.39.09.jp

Mauritania 2007

WhatsApp Image 2021-01-18 at 16.42.03.jp

Mali 2010

WhatsApp Image 2021-01-18 at 16.46.01.jp

Mali 2010. Ink on photograph / mix media

South of Saint Louis. Sénégal 2007

WhatsApp Image 2021-01-18 at 20.10.41.jp

Morocco 2010. Ink on photograph

WhatsApp Image 2021-02-09 at 18.59.23.jp
WhatsApp Image 2021-01-18 at 20.13.05.jp

Mali 2012. Ink on photograph

WhatsApp Image 2021-02-13 at 22.53.34.jp

Senegal 2012

WhatsApp Image 2021-02-13 at 23.03.33.jp

Mali 2010

Senegal 2012

WhatsApp Image 2021-02-13 at 23.05.21.jp

Saint Louis, Senegal 2007

WhatsApp Image 2021-02-13 at 23.06.24.jp

Mali 2010

Mali 2010

WhatsApp Image 2021-02-13 at 23.13.34.jp
WhatsApp Image 2021-02-13 at 23.14.11.jp

Senegal 2007

Senegal 2007

Saint Louis, Senegal 2007